Tìm kiếm
Close this search box.

CÂU CHUYỆN CỦA LONG ĐÂY

câu chuyện của Long Đây

Long Đây tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Long. Tốt nghiệp ngành Tài Chính tại một Đại học “khá ổn” ở TP.Hồ Chí Minh. Long là một người hướng nội xã hội (social introvert).